Registrera dig

Du måste vara 18 år för att vara aktuell för en bostad på vårt Botorg. Våra studentbostäder förmedlas via Bostad Stockholm. Läs också i vår uthyrningspolicy.

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

  • Person/Orgnr:
  • Lösenord:
  • Minst 6 tecken samt både bokstäver och siffror
  • Bekräfta lösenord:
  • E-postadress:
  •  
  •  
  • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@einarmattsson.se.
  • Jag/vi samtycker:
Jag har tagit del av PP Pension Försäkringsförenings köregler och intygar att jag uppfyller dessa krav. Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt GDPR, till att PP Pension Försäkringsförening har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att PP Pension Försäkringsförening lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på PP Pension Försäkringsförenings hemsida. Jag är medveten om att PP Pension Försäkringsförening förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst samt att spärra ansökan om jag vid registrering, eller vid ett senare tillfälle, inte uppfyller kraven för att få stå i kön.