Kylskåp

Kylskåpet behöver rengöras med jämna mellanrum. Om det rinner vatten ur kylskåpet kan det bero på att hyllorna sitter fel eller att avrinningshålet i kylskåpets botten är tilltäppt.
Kylskåpet ska i normala fall ta hand om kondensvattnet själv men om matvaror står för nära den bakre kylskåpsväggen eller om smuts fastnar i det lilla avrinningshålet söker sig vattnet andra vägar.

Så här rengör du ditt kylskåp:

  • Ta ur och rengör hyllorna
  • Torka ur kylskåpet med våt trasa

Rengör det lilla hålet i kylskåpets botten där kondensvattnet ska rinna ut. Det går bra att till exempel använda en piprensare som kan rengöra hela vägen ner till botten av behållaren bakom kylskåpet.Tänk på att sätta tillbaka hyllorna med den förhöjda bakkanten uppåt och inåt mot kylskåpsväggen. Det ska alltid finnas ett litet mellanrum mellan kylskåpsväggen och hyllan.

Hyllplan i kylskåpet
När du ställer tillbaka matvarorna tänk på att de inte ska luta mot bakre kylskåpsväggen där kylplattan sitter.