Väggar

Det är tillåtet att måla och tapetsera väggar i lägenheten men det är viktigt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Måla eller tapetsera
Ta gärna kontakt med en färgaffär innan du börjar, de kan hjälpa dig med värdefulla råd. Kontakta alltid oss på Einar Mattsson innan du påbörjar förbättringsarbeten.

Tycke och smak varierar, därför är det viktigt att du väljer neutrala färger och mönster som även kan passa nästa hyresgäst. På så sätt undviker du att betala för återställning av väggarna när du flyttar. Stäm gärna av med oss på Einar Mattsson.

Övriga förändringar i lägenheten får inte göras utan tillstånd från oss, kontakta oss alltid om du är osäker.

Spik och skruvhål i väggar
Tänk efter före och måtta så noggrant som möjligt innan du gör hål i väggarna. Om du måste göra ett hål i en tapetserad vägg, gör först ett snitt i tapeten. Vik undan fliken och borra eller spika hålet i väggen bakom. När du inte längre vill ha hålet är det bara att limma tillbaka tapetfliken på plats. I badrummet är det inte tillåtet att göra hål i väggarna då du förstör tätskiktet.

Tänk på att du är skyldig att återställa väggarna den dag du flyttar ut från din lägenhet.


Såhär kan du spackla igen borr-och spikhål i väggarna
När du ska flytta gör Einar Mattsson en besiktning av lägenheten. Spik- och borrhål räknas som normalt slitage men för att besiktningen ska bli godkänd ska hålen spacklas igen av dig som hyresgäst.

Skaffa en spackelspade och en tub med spackel.
Om du har använt plastplugg måste du först ta bort dem innan du spacklar igen hålen. Om pluggarna sitter hårt, pröva att skruva in en skruv två varv och dra sedan ut pluggen med hjälp av skruven.
Eftersom det bara är själva hålet som ska fyllas igen så ska du undvika att få för mycket spackel runt hålet. Undvik breda spackelspår med spackelspaden. Överflödigt spackel kan du ta bort med en våt svamp innan spacklet torkat.