Värme och ventilation

Einar Mattsson har en temperaturpolicy som anger att det i våra bostadslägenheter skall vara minst 20 grader under den kalla årstiden. Temperaturen är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig och jämn inomhustemperatur och att den är på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt.

Att mäta temperaturen i lägenheten
För att få en rättvis bild av temperaturen ska du mäta minst en meter in från ytterväggen och cirka en och en halv meter över golvet. Får du ett resultat på 20-22°C har du en normal inomhustemperatur.

Du kan själv påverka - låt luften cirkulera
Som hyresgäst kan du själv hjälpa till att behålla värmen i din bostad genom att placera soffan eller andra möbler en bit från elementen, så att de inte hindrar värmen från att sprida sig till resten av rummet. Detsamma gäller för kraftiga gardiner som hänger ner över elementen.

Viktigt att vädra rätt
Se till att inte fönster står öppna under en längre tid, om du behöver vädra, gör det kort och effektivt, gärna med tvärdrag. Stäng termostatventilen under tiden.

Om din inomhustemperatur är lägre än 20 grader och elementet ändå är kallt, gör en felanmälan till Einar Mattsson så ska vi titta på möjliga åtgärder.

Värmen styrs automatiskt
Vi har ett centralstyrt uppvärmningssystem för optimal energianvändning och god komfort. Det innebär att sommartid och ibland även under vår och höst stängs värmen av under de tider bostaden inte behöver värmas för att hålla rätt inomhustemperatur. Att elementen är kalla behöver alltså inte betyda att det är för kallt i bostaden.

Termostaten reglerar värmen
Värmen sprids i lägenheten genom att varmvattnet cirkulerar i elementen. En termostatventil på elementet ser till att rätt mängd varmvatten släpps fram. Rummet skall hålla lägst 20°C när ventilen är fullt öppen.

Termostatventilens funktion möjliggör att välja en lägre inomhustemperatur i t.ex. sovrum. Termostatventilens funktion är även att begränsa ytterligare uppvärmningen vid de tillfällen då inomhustemperaturen är mer än 21°C. Det händer när man t.ex. lagar mat eller bakar, eller vistas många personer i lägenheten.

Ventilationssystemet 
Ventilationssystemet har till uppgift att hålla luften i lägenheten fräsch och att avlägsna den fukt som kan bildas när man lagar mat, tvättar, duschar och badar. När ventilationen är god byts luften i lägenheten regelbundet ut och ser till att det är balans mellan värme och ventilation. Det är därför viktigt att man inte stänger några ventiler och att man håller dem rena.

Täck aldrig över en frånluftsventil, då kommer ventilationen i lägenheten att förändras. Ändra inte inställningen på ventilerna, då de är justerade för att ge rätt luftflöde.
Det är viktigt att hålla frånluftsventilerna rena från damm och smuts. Torka därför regelbundet av dem med en fuktig trasa.

Springventiler
I vissa lägenheter sitter det ventiler under eller över fönstren, de kallas springventiler. De släpper in frisk luft i lägenheten och ska alltid stå några millimeter öppna, även på vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.

Köksfläkt
Fläktkåpan i köket är en viktig del av ventilationssystemet. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret.
Läs mer om hur du rengör filtret i din köksfläkt